ZPĚT   na Historie koncertů

Dům Umělců - Rudolfinum
Dvořákova síň
Slavnostní koncert k 45. výročí
založení dětského sboru RADOST PRAHA

dne 7.10.2006

  Pozvánka     Program