Koncert z děl P. J. Vejvanovského a J. J. Ryby
Kostel sv. Antonína, Praha 7, 16. prosince 2004