Koncert pro Konfederaci politických vězňů
Španělský sál Pražského Hradu, 16. 11. 2004
(záběry ze zkoušky)